Látnivalók

cigled_kegyhely

Cigléd kegyhely

Boldogasszony búcsújáróhelye és szentkút

Kürt község nevezetes búcsújáró helye a Góré hegy lábánál levő Cigléd. Ez a hely a régmúltban pálos remeték lakhelye volt, akik földbe vályt barlangokban laktak. A barlangok helyét őrzi a góré hegy alatti fakereszt. A néphagyomány sokféle regét fűz a fehérbarátok és a Cigléd kegyhely történetéhez. A domb alján, a Mindenkor segítő Szent Szűz tiszteletére szentelt kis kápolna áll, melynek lábánál tiszta vizű forrás várja a zarándokokat. A dombon álló nagy kápolnához keresztúti állomások vezetnek. A nagy kápolnát az 1910-es évek tájékán építették újjá. Az oltárképen Szűz Mária látható a gyermek Jézussal.

A történelmi Komárom megye területéhez tartozó kürti plébánia joghatósága alá tartozó tartományi kegyhely a nagyszombati érsekségben. Magának a településnek már a korai középkorban román stílusú temploma volt, ahol pálos rendi remeték éltek. A törökvész idején Kürt falujának és környékének lakóit lemészárolták a ránkzúduló törökök, és megölték Cigléd lakóit és szerzeteseit is.
1686: a törökök kiverése után új életre kelt a ciglédi szerzetesi közösség is, és mintegy újabb száz esztendőn keresztül szolgálták a környék hivő magyar népét, a Szűzanyát és a ciglédi szent kúthoz zarándokló búcsúsokat. Ebből a korból való a Segítő Szűzanya kegyképe, mely ez idő tájt egy fakápolnában kapott helyet.
Pristyák Antal jómódú földbirtokos az 1900-as évek elején neoromán stílusú kápolnát építtetett a régi helyébe, az itt eltemetett négy pálos rendi remete sírja fölé. 1920 táján az akkori zsidó földbirtokos trágyával betemettette a Szentkutat, mert annak vize – úgymond – ingoványossá tette rétjét. Ám a következő napon a bőven feltörő forrásvíz fölemelte és félretolta a trágyahalmot, mire a földesúr többé nem acsarkodott a szent kút ellen A búcsúsok hamarosan egy 3×2 méteres alapterületű téglakápolnát emeltek a szent kút védelmére, az innen továbbvezető út mentén pedig fölállították a Fájdalmas Szűz hét stációját, valamint a keresztút tizennégy állomását téglából építve 1940-ben. A keresztút végén emelkedik a kegykápolna, melynek közelében az Örvendező Szűzanya hét stációja emelkedik. Kürt, Für, Csuz, Szőgyén és Nagyölved katolikus magyar népe kötelességének érzi ma is, hogy gondozza és fenntartsa a kegyhelyet napjainkban is. Ezért 1986-ban az általános restauráció eredményeként megújult az ősi kegyhely és újra, örvendezve rendezték meg a hagyományos zarándoklatokatot.

tanosveny

Kürt-Szőgyén Tanösvény

Elődeink rendszeresen zarándokoltak Kürt és Szőgyén között, és a közeli Cigléd búcsújáró helyre. A Via Mariae polgári társulás segítségével a helyi közösségek ezt a hagyományt tervezték feléleszteni a tanösvény létrehozásával. A projekt még 2018-ban kezdődött a szükséges beleegyezések és engedélyek beszerzésével, valamint pályázati források megszerzésével. A projekthez további szervezetek és önkéntesek csatlakoztak, a két falu vezetősége is mögé állt. Rendszeres munkaegyeztetések során sorban jöttek a feladatok: terepbejárás után a tanösvény útvonalának kijelölése, majd az átjárhatóság bebiztosítása (tereprendezés, benőtt útvonalrészek kitisztítása) következett. A norma szerinti turista útjelek és a Mária-út zarándokjelzésének fokozatos felfestésével párhuzamosan sikerült megtervezni, összeállítani, legyártatni és részben már a terepen is felállítani a tanösvény információs-tájékoztató tábláit, és az irányjelzőket. Szinte az összes tevékenység önkéntesen volt, van és lesz is elvégezve!

A tanösvény kezdő- és végpontja a két település római katolikus temploma. A tanösvény hossza 9,3 km. Az útvonal minden 50 méterében felfestésre került a tanösvény norma (STN 01 8025) szerinti turistajele, és összesen 12 irányjelző is telepítésre került. Összesen 6 nagyméretű (1,8 m x 1,2 m) információs-tájékoztató tábla lesz a tanösvény mentén. Tartalmilag rámutat a környék értékes növény-és állatvilágára, megismerteti a Ciglédi búcsújáró helyet, bemutatja a két település népi hagyományaival és kultúrtörténelmi értékeit, és a Közép-Európai Mária Utat is. 

A projekt céljai: a természet ismertetése, népi és kultúrtörténelmi emlékek bemutatása, a zarándoklat jelentőségének felismertetése

Tevékenységek a projekt során: előadások, természetjárás, a természet és állatvilág megismertetése, zarándoklatok szervezése